Samlade dokument

Dessa villkor gäller från 2024-01-01:
Villahem/Villa VH23
Hem H23
Fritidshus FH23

Lantbruksvillkor från 2023-01-01
Lantbruksvillkor GN4
Gårdsvillkor LG 06
Förköpsinformation från 2023-01-01
Lantbruk Förköp GN4
Gård Förköp LG 06

För/efterköpsinformation
För-/efterköpsinformation Villa-hem
För-/efterköpsinformation Villa
För-/efterköpsinformation Hem
För-/efterköpsinformation Hem/bostadsrätt
För-/efterköpsinformation Fritidshus

Äldre villkor som gällde 2022-01-01 – 2023-12-31:
Villahem/Villa VH22
Hem H22
Fritidshus FH22

Äldre villkor från 2016-01-01 – 2021-12-31:
Villahem/Villa VH16
Hem H16
Fritidshus FH16

Villkorstillägg T:1 för Villa-hem och Hem fr.o.m. 2020-01-01
Villkorstillägg T:2 för Villa och Fritidshus fr.o.m. 2020-01-01

Äldre lantbruksvillkor från 2020-01-01 – 2022-12-31
Lantbruksvillkor GN2
Gårdsvillkor LG 05