Om skadedjur

Om du har en komplett villa- eller fritidshusförsäkring hos oss så ingår sanering vid bostadsohyra. Till bostadsohyra räknas tex insekter, råttor, möss, getingar, myror, hästbock och hästmyra.

Vi har ett avtal med saneringsföretaget Nomor.

Om du fått skadedjur i huset så ring gärna till oss först så att vi kan se om din försäkring gäller för detta.
Vi kan också ta fram ditt försäkringsnummer.

När du ringer Nomor 0771/122300 för att boka sanering så skall du ange ditt försäkringsnummer (ex. 004321-00) och att du är kund i Orusts Försäkringsbolag.

Om du fått skador på byggnaden pga hästmyror så gäller försäkringen för detta men kontakta oss före åtgärd ifall vi behöver besikta skadan.