Information om reseförsäkringen

Om du har en hemförsäkring hos oss ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar i hela världen och för obegränsad tid i Norden. Den gäller för dig och dina familjemedlemmar som är folkbokförda och bor på din adress. Har du egna barn under 18, som inte är skrivna i samma bostad men följer med på resan, gäller försäkringen för dem också.

Reseförsäkringen ger samma försäkringsskydd som du har hemma gällande Allrisk lösegendom, privatansvar, rättsskydd samt personskada vid överfall. Den har även ett skydd för akut sjukdom och olycksfall, skydd vid dödsfall och om något allvarligt hänt hemma.

Om du skall ut och resa bör du ha med dig ett ”servicekort” vilket är ett dokument som visar att du har en reseförsäkring. Detta har du med dig ifall du råkar ut för något där du behöver visa att du är försäkrad, bla vid sjukhusvistelse.

På detta dokument finns även telefonnummer m.m. till SOS International som är larmcentral för nordiska försäkringsbolag. De hjälper dig om du råkar ut för en allvarlig skada.

Om du råkar ut för en stöld, överfall eller förlorar något föremål, skall detta polisanmälas på plats. Du skall få med dig en polisrapport som du sedan bifogar skadeanmälan. Stölder och liknande skador kan du anmäla till oss vid hemkomsten.

I övrigt är det viktigt att spara alla kvitton på utgifter du vill få ersättning för.