Lantbruk/Gård

Det finns två olika villkor för Lantbruk.

Fr.o.m. 2020-01-01 gäller villkor GN2 för Lantbruk och LG 05 för Gård.

Lantbruksförsäkringen är för dig som driver lantbruk.

Gårdsförsäkring passar för dig som äger en lantbruksfastighet utan någon verksamhet, bedriver lantbruksverksamhet i liten skala (upp till 50 000 i årsinkomst) eller bedriver skogsbruk i egen skog.

Försäkringen kan kompletteras med ditt privata boende (villahem/fritidshus).

Nya lantbruks- och gårdsvillkor gäller från 2023-01-01, villkoren kommer att läggas upp här inom kort.

Dokument

Produktfaktablad

Gård

För-/efterköpsinformation

Lantbruk

Villkor

Lantbruk

För-/efterköpsinformation

Gård

Villkor

Gård

Betalningsalternativ

Här hittar du information om betalningsperioder och vilka alternativ som finns.
Här hittar du även ansökan till Autogiro. Har du några frågor är du
välkommen att ringa till 0304-325 00

Läs mer