Bolagets historia

Den 26 februari 1856 träffades 17 hemmansägare i Eskekärr för att göra en ansökan om att bilda ett brandstodsbolag. Beslutet att ansöka om att bilda bolaget hade fattats på allmänna sockenstämmor i Morlanda, Tegneby och Röra kyrkor. Bolaget fick då namnet ”Orousts Vestra Härads Enskildta Brandstods-Bolag”.

Ordet ”brandstod” betyder ”stöd vid brand”, dvs den hjälp – oftast ömsesidig – en person kunde få på olika sätt då han drabbats av brand. I första hand få elden under kontroll, rädda hus och annan egendom och i andra hand få medel för sitt uppehälle så länge det behövdes innan den drabbade kunde återgå till normala levnadsförhållanden.

Bolaget har under åren skötts av en styrelse där ordföranden även varit verkställande ledamot.
Under dryga 30 år hade Bertil Nilsson i Äng på Lyr uppdraget, och på kontoret arbetade även familjen – Svea, Bo och Ann-Sofie.

I samband med 2007 års ordinarie stämma valdes Rolf Nilsson, Myren, till styrelseordförande och Ann-Sofie Nilsson anställdes som vd. Hösten 2007 flyttade kontoret till ny lokal i Henån.

Vid stämman sommaren 2008 valdes Maria Olsson, Strömsholm till ny ordförande.

1958 -2018 har bolaget hetat Orusts Brandförsäkringsbolag.
2018 beslutades på ordinarie bolagsstämma att byta namn till Orusts Försäkringsbolag.

Följande personer har innehaft ordförandeuppdraget under åren:

Johannes Nilsson Eskekärr
Johannes Mattiasson Henån
Johan Christensson Hoga
Johannes Jansson Mossen
Johannes Olsson Hästekälla
Gustaf Simonsson Röd
Ivar Johansson Tvet
Georg Jansson Kärra
Bertil Nilsson Äng-Lyr
Rolf Nilsson Myren
Maria Olsson Strömsholm
Christina Thulin Flatön