Hem

Hemförsäkringen ger ett brett ekonomiskt skydd och innehåller flera delar:

Egendomsskydd
Försäkring för dina saker. Gäller bl a vid brand, inbrott, läckage, åska mm.
I en komplett hemförsäkring hos oss ingår tillägget Allrisk lösegendom som ersätter plötsliga oförutsedda skador på lösegendom.

Reseförsäkring för privatresor upp till 45 dagar i hela världen.

Ansvarsförsäkring om någon kräver dig på skadestånd.

Rättsskydd ekonomisk hjälp till advokatkostnader om du hamnar i en tvist.

Överfallsskydd ersättning om du drabbas av misshandel.

Bostadsrätt ersätter skador på fast inredning om du bor i en bostadsrätt

Läs mer om vad försäkringen gäller för i produktfaktabladet, för-/efterköpsinformationen och villkoret. Försäkringen innehåller många delar och det finns undantag t ex för motorfordon och vissa begränsningar i ersättning t ex vid resa.

Det är vad som står i ditt försäkringsbrev och det aktuella villkoret som gäller vid skada.

Dokument

Produktfaktablad

Hem

För-/efterköpsinformation

Hem

Villkor

Fr. 24-01-01 H23

Produktfaktablad

Hem/Bostadsrätt

För-/efterköpsinformation

Hem/Bostadsrätt

Betalningsalternativ

Här hittar du information om betalningsperioder och vilka alternativ som finns.
Här hittar du även ansökan till Autogiro. Har du några frågor är du
välkommen att ringa till 0304-325 00

Läs mer