Villahem

Villahemförsäkringen ger ett brett ekonomiskt skydd och innehåller flera delar:

Egendomsskydd
Försäkring för ditt hus, din tomt och dina saker. Gäller bl a vid brand, inbrott, skadegörelse, läckage, storm, åska, skada på installationer i huset mm.
Det ingår även en Allrisk lösegendom i hemförsäkringen som ersätter plötsliga oförutsedda skador på lösegendom.

Sanering vid bostadsohyra.

Reseförsäkring för privatresor upp till 45 dagar i hela världen.

Ansvarsförsäkring om någon kräver dig på skadestånd.

Rättsskydd ekonomisk hjälp till advokatkostnader om du hamnar i en tvist.

Överfallsskydd
Läs mer om vad försäkringen gäller för i produktbladet, för-/efterköpsinformationen och villkoret. Försäkringen innehåller många delar och det finns undantag t ex för motorfordon och vissa begränsningar i ersättning t ex vid resa.

Det är vad som står i ditt försäkringsbrev och det aktuella villkoret som gäller vid skada.

Dokument

Produktfaktablad

Villa-hem

För-/efterköpsinformation

Villa-hem

Villkor

Fr. 24-01-01 VH23

Betalningsalternativ

Här hittar du information om betalningsperioder och vilka alternativ som finns.
Här hittar du även ansökan till Autogiro. Har du några frågor är du
välkommen att ringa till 0304-325 00

Läs mer