Betalningsalternativ

Betalningsperioder
Våra försäkringar gäller per kalenderår, dvs 1/1 – 31/12. Om du tecknar en ny försäkring gäller den fram till närmaste årsskifte. Försäkringen fortsätter därefter att gälla ett år i taget.
Om du vill säga upp ditt avtal så är årsförfallodagen den 31/12.

Helårsbetalning
Du betalar normalt sett din försäkring en gång per år. Fakturan skickas ut i månadsskiftet november – december och skall betalas senast 1 januari .

Vi kan även erbjuda halvårsbetalning. Vid halvårsbetalning skickas 1:a fakturan ut som ovan och 2:a skickas ut i början på juni och skall vara betald före 1/7.

Premieinbetalning
Om du betalar över internet så kom ihåg att ange det OCR-nummer som står skrivet längst ner till vänster på inbetalningskortet.

Autogiro
Du kan även välja att betala via autogiro per helår/halvår eller månad.
Autogiroansökan

Om du bor utomlands
Kontakta oss så att vi kan försöka ordna med premiebetalningen på ett sätt som fungerar för dig.

Återbetalning av premie
Om du sagt upp försäkringen under avtalsperioden på grund av att du t ex sålt din fastighet eller flyttat så återbetalas den premie du har tillgodo.

Om du har några frågor så kan du ringa oss på 0304-32500