Klagomål

Vi på Orusts Försäkringsbolag vill att du som kund skall var nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Om du är missnöjd är det viktigt för oss att få veta det och försöka hitta en lösning.

Vem kontaktar du?
I första hand vill vi att du kontaktar den som handlagt ditt ärende eller vd Ann-Sofie Nilsson som även är klagomålsansvarig.
Tel: 0304-32500
Mail:

Om du inte blir nöjd med svaret kan ärendet omprövas.
Då vill vi gärna att du skriver några rader i ett brev till oss.
Ditt klagomål tas då upp på ett styrelsemöte.

Adressera brevet till:
Orusts Försäkringsbolag
Klagomålsansvarig
Norra Strandvägen 5
473 34 Henån

Rör frågan en skadeersättning kan du läsa mer på Konsumenternas om hur du går tillväga.

Om du efter omprövning inte kan acceptera vårt beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.