Länkar

Datainspektionen Läs om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Försäkringskassan Här kan du beställa det Europeiska sjukförsäkringskortet.

Konsumenternas Försäkringsbyrå Självständig byrå som ger råd om allmänna försäkringsfrågor.

Länsförsäkringar Vår samarbetspartner som vi bl a förmedlar bil och båtförsäkringar till.

Nomor Vår samarbetspartner när det gäller sanering av skadedjur, husbock och hästmyra.

Orust Kommun Här finns bl a information om ev. eldningsförbud, byggnadsnämnd mm och om den olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat för barn i skola och förskola.

Orusts Sparbank Vår lokala bank på Orust sen 1887.

Polisen Anmäl stöld, rån och inbrott till polisen.

Svenska Brandskyddsföreningen Råd för att förebygga brand.

SOS International Läs om vilken hjälp du kan få om något händer på din utlandsresa.

UD Utrikesdepartementets tips vid resa utomlands.