Identitetsstöld

I vår hemförsäkring ingår id-stöldsskydd

Id-stöldskyddet förebygger, upptäcker och begränsar identitetsstölder. Om någon obehörig skulle komma över och använda dina person- eller inloggningsuppgifter, och använda dem för olika former av bedrägeri, så hjälper vi dig.

Du behöver bara ringa 0771-18 10 10, där svarar Länsförsäkringar Skåne för oss (eller LF Älvsborg efter kontorstid).

Förebygga – du kan ringa och få tips om hur de kan förebygga identitetskapning.

Upptäcka – de hjälper till att kartlägga om en identitetsstöld ägt rum och vidtar nödvändiga åtgärder samt upplyser dig om vad du bör göra.

Begränsa – vid en identitetsstöld hjälper de till att begränsa konsekvenserna och förebygga ekonomisk förlust. Exempel på sådana åtgärder är:

Om du hamnar i en rättstvist till följd av identitetsstölden kan i vissa fall rättsskyddet i hemförsäkringen ersätta ombuds- och rättegångskostnader med upp till 240 000 kronor. Självrisken i rättsskyddsförsäkringen är 20 procent.

På Stöldskyddsföreningens webbplats finns fler råd för att minimera riskerna för id-stöld. Där finns även telefonnummer som är viktiga att ha om du drabbas, bland annat till de olika kreditupplysningsföretagen där du spärrar ditt personnummer.

Stöldskyddsföreningen