Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringen ger ett bra skydd för ditt fritidshus:

Egendomsskydd
Försäkring för ditt fritidshus, din tomt och dina saker. Gäller bl a vid brand, inbrott, skadegörelse, läckage, storm, åska, skada på installationer i huset mm.

Sanering vid bostadsohyra.

Ansvarsförsäkring om någon kräver dig på skadestånd som fastighetsägare.

Rättsskydd ekonomisk hjälp till advokatkostnader om du hamnar i en tvist som fastighetsägare.

Läs mer om vad försäkringen gäller för i Produktfaktabladet, För-/efterköpsinformationen och i villkoret.
Det är vad som står i ditt försäkringsbrev och det aktuella villkoret som gäller vid skada.

Dokument

Produktfaktablad

Fritidshus

För-/efterköpsinformation

Fritidshus

Villkor

Fr. 24-01-01 FH23

Betalningsalternativ

Här hittar du information om betalningsperioder och vilka alternativ som finns.
Här hittar du även ansökan till Autogiro. Har du några frågor är du
välkommen att ringa till 0304-325 00

Läs mer