Skadehantering

När det hänt en skada…

Gör vad du kan för att förhindra eller begränsa skadan. Anmäl skadan så fort som möjligt. Det underlättar vårt arbete och du som kund får en snabbare skadereglering.

Ring 0304-32500 eller maila till om det inte är lika akut.
Utanför kontorstid nås vi på mobil 0703-505055 (lägg ett meddelande om vi inte svarar direkt).

Vid vissa skador ställer vi speciella krav:
Om du har en skada på fastigheten t ex brand eller läckage  vill vi komma ut och besiktiga den så fort som möjligt, innan du påbörjar reparationer eller vidtar andra åtgärder än dem du måste göra för att begränsa skadan.

Om du har råkat ut för stöld, inbrott, överfall eller har förlorat något skall detta polisanmälas.
En kopia på polisrapporten skall bifogas skadeanmälan. Bifoga även om du har kvitton på de saker du blivit av med.

Om du har skador på installationer (tvättmaskin, spis, värmepanna etc) vill vi ha in en reparatörs rapport tillsammans med skadeanmälan. Vid större reparationer skall vi ha godkänt åtgärden först.

Så här gör vi:

När du anmäler en skada ordnar vi med besiktning eller skickar ut en skadeanmälan.

Om vi fått en skadeanmälningsblankett från dig så börjar vi med att läsa igenom det du skrivit. Vi läser även igenom ev reparatörsrapporter, polisrapporter mm. Om vi har några följdfrågor kontaktar vi dig. Därför är det bra om du skrivit hur vi lättast når dig under dagtid – det kanske är mobilen, mail eller ditt hemnummer.

Vi tittar sedan på ersättningskraven och jämför dessa med våra regler för ersättning som regleras av maximibelopp och åldersavdrag (dessa kan du läsa mer om i villkor). Du måste oftast betala en del av skadan själv – självrisk. Självrisken är olika hög beroende på vilken sorts skada det är (läs mer om självrisker i villkor).

I de fall vi betalar ut ersättning så kan vi ordna det på det sätt du önskar (konto, plusgiro, bankgiro eller utbetalningskort). Däremot har vi inga kontanter på kontoret.

Vår målsättning är att reglera din skada inom en månad, förutsatt att vi fått all information vi behöver.

Om du inte är nöjd med handläggningen eller skadeersättningen vill vi att du kontaktar oss.