Användarvillkor

Tack för att du använder vår webbplats.

Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.
Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatsen som tillhandahålls av Bolaget.
Genom att gå in på Bolagets webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna finns separata villkor. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt har villkoren för tjänsten eller produkten företräde framför dessa Användarvillkor.

Bolaget förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Bolaget förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatsen liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

Tillgänglighet
De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Bolaget tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Bolaget anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen
Allt material som Bolaget har lagt ut på webbplatsen skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Bolaget.

De varumärken eller andra kännetecken som Bolaget äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Bolaget. Bolaget varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text. 

Länkar till och från våra webbplatser
Bolaget ansvarar inte i något fall för länkar från Bolagets webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Bolagets webbplats.

Det krävs skriftligt tillstånd från Bolaget för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Bolagets webbsidor.

Begränsning av ansvar
Allt material som finns tillgängligt via Bolagets webbplats är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Bolaget alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Bolaget inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Bolaget ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Bolagets Användarvillkor är du välkommen att .