Tilläggsförsäkringar

K.1 Allrisk lösegendom
Ingår automatiskt om du tecknat en komplett hemförsäkring

K.2 Allrisk för angivna föremål
Ger utökat skydd för angivet föremål, ex. ett instrument som har högre värde än 50 000 kr.

K.3 Samlingar, smycken och armbandsklockor
Grundförsäkringen täcker smycken och klockor upp till 100 000 kr i hemmet. Allrisken upp till 50 000 kr utanför hemmet. För högre värden bör man teckna en tilläggsförsäkring.

K.4 Privatolycksfall
Enklare olycksfallsförsäkring som alla kan teckna. Gäller dygnet runt.

K.7 Utökat reseskydd
Utökning av reseskyddet i hemförsäkringen. Innehåller bl a avbeställningsskydd, förseningsersättning mm.

K.8 Allrisk byggnad Ersätter plötsliga och oförutsedda skador på fastigheten och kan tecknas som tillägg till villa eller fritidshus.

K.9 Bostadsrättsförsäkring (tillägg till hemförsäkring)
Ingår om du tecknat en komplett hemförsäkring och bor i en bostadsrätt.

K.10 Hobbyverksamhet
Om du bedriver en hobbyverksamhet som behöver försäkras

K.11 Magasinerat lösöre
För lösöre som är magasinerat på plats som anges i försäkringsbrevet

Läs mer om tilläggsförsäkringarna i villkoret.
För tilläggen krävs att man har grundförsäkringen, ex. hemförsäkring, för att kunna teckna dem.

Försäkring för tillfällig utlandsvistelse
Reseskydd för längre resor än 45 dagar, arbets- eller studieresor.
Denna försäkringen tillhandahålls av Länsförsäkringar som vi samarbetar med.

Betalningsalternativ

Här hittar du information om betalningsperioder och vilka alternativ som finns.
Här hittar du även ansökan till Autogiro. Har du några frågor är du
välkommen att ringa till 0304-325 00

Läs mer