Villa

Villaförsäkringen gäller för ditt hus (byggnaden).

I denna försäkringen ingår ingen hemförsäkring (dvs skydd för ditt lösöre, reseförsäkring mm).

Följande delar ingår:

Egendomsskydd
Försäkring för ditt hus och din tomt. Gäller bl a vid brand, inbrott, skadegörelse, läckage, storm, åska, skada på installationer i huset mm.

Sanering vid bostadsohyra.

Ansvarsförsäkring om någon kräver dig som fastighetsägare på skadestånd.

Rättsskydd ekonomisk hjälp till advokatkostnader om du som fastighetsägare hamnar i en tvist.

Läs mer om vad försäkringen gäller för i produktfaktabladet, för-/efterköpsinformationen och villkoret.
Det är vad som står i ditt försäkringsbrev och det aktuella villkoret som gäller vid skada.

OBS! Eftersom vi använder samma villkor för villa och villahem ber vi dig observera att det endast är delarna som berör byggnaden som gäller för dig om du har en villaförsäkring.

Dokument

Produktfaktablad

Villa

För-/efterköpsinformation

Villa

Villkor

Fr. 24-01-01 VH23

Betalningsalternativ

Här hittar du information om betalningsperioder och vilka alternativ som finns.
Här hittar du även ansökan till Autogiro. Har du några frågor är du
välkommen att ringa till 0304-325 00

Läs mer