Extra bolagsstämma 16 februari

Kallelse

Delägarna i Orusts Brandförsäkringsbolag kallas härmed till extra bolagsstämma på bolagets kontor Ängsvägen 16 Henån
Tisdagen den 16 februari 2016 kl. 18.00.

Ärenden: Ändring av bolagsordningen:
a) borttag av möjligheten att ha mottagen återförsäkring

b) införande av valberedning.

Den som vid bolagsstämman vill utöva rösträtt skall anmäla sig till bolagets kontor senast
9 feb kl. 12.00 (femte vardagen före stämman) och då uppge nummer på försäkringsbrev, för vilken man vill rösta. Tel. 0304/32500.
Vi bjuder på fika.

VÄLKOMNA! / STYRELSEN