Coronavirus / COVID -19

Så gäller din reseförsäkring:
Om du har en hemförsäkring så ingår en reseförsäkring.
* Kontrollera UD:s reserekommendationer! eftersom de påverkar hur din reseförsäkring gäller.
* Om du reser trots att UD avrått så gäller inte reseförsäkringen.
Ställa in planerad resa

Om du har tecknat ”Utökat reseskydd” så ingår ett avbeställningsskydd men detta gäller enbart om du eller någon i ditt resesällskap blivit sjuk och inte kan genomföra resan. Kontakta din researrangör eller flygbolag för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan.
Om din resa blir inställd

Avbeställningsskyddet i din reseförsäkring (om du tecknat ”Utökat reseskydd”) gäller inte om en resa ställs in av resebolaget eller på grund av myndighetsbeslut.
Ta kontakt med ditt flygbolag, resebyrå eller Konsument Europa .
Hemresa på grund av smittorisk
Försäkringen ersätter inte hemresa p.g.a. smittorisk eller oro.
Om du redan är på resa

Om du var på resa när UD:s avrådan kom så har du ett skydd för läkarvård om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.
Hemresa om du blir akut sjuk
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa.
Karantän
Blir du satt i karantän så finns det inget försäkringsskydd.
Inom EU kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning genom Försäkringskassan.
Om du är på plats och behöver hjälp
Om du befinner dig i drabbade områden och har frågor eller behöver hjälp kontakta i första hand SOS International som är vår larmcentral. Är du i behov av akut hjälp ring +46 8 704000 alt. +45 70105050.