Nya och ändrade villkor 2020-01-01

Fr.o.m. 2020-01-01 införs nya villkor för Gård och Lantbruk. Villkoren heter:
”GN2” för Lantbruk och ”LG 05” för Gård.
Läs mer om ändringarna i den information som skickas ut med försäkringsbrevet.

För villa-hem, hem. villa och fritidshus görs ett villkorstillägg (T:1 resp T:2) till det befintliga villkoren.

Villkorstillägg T:1 för villa-hem (villkor VH16)
Villkorstillägg T:1 för hem (villkor HE16)
Villkorstillägg T:2 för villa (villkor VH16)
Villkorstillägg T:2 för fritidshus (villkor FH16)

Läs mer om ändringarna i det informationsblad som skickats ut tillsammans med ditt försäkringsbrev för 2020.

Nya villkor, villkorstillägg och för/efterköpsbroschyrer kommer att läggas in på hemsidan under ”Samlade Dokument”.