Ordinarie Bolagsstämma 2017

KALLELSE

Delägarna i Orusts Brandförsäkringsbolag kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i Kyrkans hus på S. Strandvägen 15 i Henån
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 18.00.

Ärenden enligt bolagsordningen.

Den som vid bolagsstämman vill utöva rösträtt skall anmäla sig till bolagets kontor senast
20 april kl. 12.00 och då uppge nummer på försäkringsbrev, för vilken man vill rösta.
Tel. 0304/32500.
Efter förhandlingarna kommer Gunnar Arwidson från Käringön och berättar om Sjöräddningens verksamhet.

Vi avslutar kvällen med lite förtäring.
VÄLKOMNA! / STYRELSEN