Bolagsstämma 27 april 2011

Onsdagen den 27 april var det bolagsstämma på Sjögården Ellös.

Olof Pettersson avtackades efter att ha varit revisor och därefter lekmannarevisor i bolaget i totalt 30 år.

Olle Pettersson
Maria Olsson, Olle Pettersson, Ann-Sofie Nilsson

Till revisor omvaldes Jan-Åke Niklasson, Ölseröd.

Styrelseledamöter i tur att avgå var Maria Olsson, Strömsholm och Susanne Josefsson, Tyfta som omvaldes enhälligt. Övriga ledamöter i styrelsen är Mats Hansson, Söbben, Gerhard Andersson, Flatön, Börje Hansson, Hälla, Stig Abrahamsson, Kåröd & Sverre Högström, Svanesund.