Risk för översvämning

Det har regnat mycket senaste dygnet och kommer att regna mer!

För den som drabbats av översvämning är självrisken i villaförsäkringen normalt 10% av skadebeloppet men lägst 10 000 kronor. Vid skyfall gäller en vanlig villa- eller fritidshusförsäkring om vattnet rinner in genom fönster, dörrar och ventiler. Den täcker alltså inte alltid skador som orsakats av att vatten läcker in, så det är viktigt att försöka förebygga. Om det ändå sker bör man vidta några snabba åtgärder för att minska skadorna.

Åtgärder om risken finns för översvämning eller om vatten redan tränger in i huset

  • Bryt strömmen vid översvämning i källaren eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Flytta upp fuktkänsliga saker från källaren eller placera dem minst en decimeter över golvet.
  • Om vattnet kommer via markytan: avled vattnet genom ett enkelt mindre dike och täta öppningar, till exempel ventiler eller liknande.
  • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna inomhus: stoppa vattnet genom att trycka in en filt eller handduk i brunnen. Lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå brunnen.
  • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Sätt tvärdrag och torka så torrt som möjligt.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar utomhus.
  • Kontakta Räddningstjänsten om läget blir akut.
  • Kontakta oss om du fått en skada på 0304-32500 (eller 0703 505055 efter kontorstid) !