Ordinarie Bolagsstämma 2016

I år hölls den ordinarie stämman 28 april i Kyrkans Hus i Henån, som nyligen invigts.

Ann-Sofie Nilsson, vd och Fredrik Hermansson, revisor föredrog Resultatberättelsen och Årsredovisningen. Bolaget gick med drygt tre miljoner i vinst 2015, av vinsten består 272 994 kr i det s.k. tekniska resultatet, alltså försäkringsrörelsens resultat och resterande består i den värdeökning som skett på bolagets placeringar. Vinsten balanserades i ny räkning.

De styrelseledamöter som stod i tur att avgå under stämman valdes om. Styrelsen består av:
Bodil Borgström Henån, Börje Hansson Hälla, Sverre Högström Svanesund, Susanne Josefsson Tyfta, Kjell Olsson Svanesund, Maria Olsson Strömsholm och Erik Ysander Lyr.

Nytt för i år är att en valberedning införts. Till ledamöter i valberedningen valdes Ronny Svensson Henån, Mats Hansson Söbben och Annelie Berntsson Berg Skörtorp.

Efter mötesförhandlingarna berättade Ulf Darrell, kommunpolis för Orust och Tjörn, om sitt arbete.

Kvällen avslutades med buffé från Kalaskockarna.