Från bolagsstämman 2022

På årets bolagsstämma, som hölls i Tegneby Församlingshem den 27 april, avtackades Sverre Högström och Börje Hansson med blommor och tal. Börje har varit med i styrelsen i 15 år och Sverre i hela 35 år!

Som nu styrelseledamot valdes Christer Svensson från Skaftö in. Christer är välkänd på Skaftö och driver bl.a. GRG Svensson Byggnads AB tillsammans med sin bror.

Ordförande för stämman var Christer Ivarsson, Häröd. Bolagets revisor Fredrik Hermansson, SA Revision AB i Vara föredrog Årsredovisningen tillsammans med bolagets vd Ann-Sofie Nilsson.

På konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Christina Thulin till ny ordförande efter Maria Olsson som innehaft posten i 14 år.