Bolagsstämma 27 april 18:00

Årets bolagsstämma hålls i Tegneby Församlingshem onsdagen den 27 april 2022, kl. 18.00.
Kallelse annonserades i Bohusläningen lördag den 9 april.
Utöver sedvanliga ärenden enligt bolagsordningen kommer styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen att tas upp, som gäller utökande av koncessionsområdet.

Du som är kund/delägare är välkommen att delta och för att kunna rösta vid bolagsstämman skall du anmäla sig till bolagets kontor på telefon 0304-32500 senast kl. 12.00 den 20 april, och meddela numret på ditt försäkringsbrev.
Efter stämman bjuder vi på en enklare förtäring.

Välkomna! / Styrelsen