Bolagsstämma 23 april 2019

Orusts Försäkringsbolag

(f.d. Orusts Brandförsäkringsbolag)
hälsar alla kunder välkomna på

Bolagsstämma
Sjögården i Ellös tisdagen den 23 april 2019 kl. 18.00
.

Jan Severinsson och Ingemar Waldenby
från RVR – Försäkringsbranschens Restvärdesräddning
berättar om sin verksamhet efter årsmötesförhandlingarna och vi bjuder på en bit mat.

Anmälan till kontoret tel. 0304-32500 senast 12 april kl. 12.00.