Bolagsstämma 2013

Tisdagen den 14 maj hölls ordinarie bolagsstämma på Sjögården, Ellös.

Till nya styrelseledamöter invaldes Bodil Borgström, Henån och Erik Ysander, Lyr.

Stig Abrahamsson avtackades med blommor efter 35 år som förtroendevald i bolaget. Stig Abrahamsson valdes in i styrelsen 1978 som suppleant efter sin far Torsten Abrahamsson i Kåröd och blev invald som ordinarie styrelseledamot 1982 efter Georg Jansson i Kärra.

Maria Olsson och Stig Abrahamsson