Orusts Försäkringsbolag hanterar de personuppgifter som du som kund eller blivande kund lämnat till oss. Uppgifterna har vi vanligtvis fått från dig per telefon, mail eller om vi träffats personligen.

Lagliga grunder
Fullgöra avtal
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt försäkringsavtal.
Det personuppgifter vi behandlar är t ex personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter men även andra uppgifter som kan kopplas till enskilda personer ex. fastighetsbeteckningar, foton mm.

Rättsliga förpliktelser och anspråk
Vi behandlar även personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser och kunna framställa rättsliga anspråk.

Intresseavvägning
Personuppgifterer lämnas inte till andra företag och organisationer om det inte behövs för att fullgöra avtalet eller när en intresseavvägning gjorts t ex för att du som kund skall kunna ta del av rabatter.
För vissa delar av våra paketförsäkringar, ex ansvar, rättsskydd och reseförsäkring, är Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän försäkringsgivare och de är då personuppgiftsansvariga för dessa delar.

Hur länge sparar vi uppgifterna
Vi sparar personuppgifter den tid vi behöver för att fullgöra våra avtal, rättsliga förpliktelser eller för att hantera rättsliga anspråk.

Vilka rättigheter har du
Du har rätt att begära ut de personuppgifter vi har om dig, att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, i vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade om de inte behövs för att fylla ett lagkrav. Du har även rätt att tacka nej till direktreklam.

Personuppgiftsansvarig:
558500-7627
Orusts Försäkringsbolag
Norra Strandvägen 5,
473 34 Henån

Tillsynsmyndighet:
Datainspektionen
www.datainspektionen.se