Från årsskiftet har nya villkor införts för villa-hem, hem, villa och fritidshus.
Villkor och För/Efterköpsinformation hittar du samlat under fliken Samlade dokument.