HEM
MINA SIDOR

Fritidshus

Fritidshusförsäkringen ger ett bra skydd för ditt fritidshus:

Egendomsskydd
Försäkring för ditt fritidshus, din tomt och dina saker. Gäller bl a vid brand, inbrott, skadegörelse, läckage, storm, åska, skada på installationer i huset mm.

Sanering vid bostadsohyra.

Ansvarsförsäkring om någon kräver dig på skadestånd som fastighetsägare.

Rättsskydd ekonomisk hjälp till advokatkostnader om du hamnar i en tvist som fastighetsägare.

Läs mer om vad försäkringen gäller för i Produktfaktabladet, För-/efterköpsinformationen och i villkoret.
Det är vad som står i ditt försäkringsbrev och det aktuella villkoret som gäller vid skada.

Produktfaktablad Produktfaktablad Fritidshus

För-/efterköpsinformation För-/efterköpsinformation Fritidshus

Villkor från 2022-01-01 FH22

© 2023 Orusts Försäkringsbolag | Cookies | GDPR | Användaravtal | Inlägg (RSS) och Kommentarer (RSS) | Utvecklat av NANCO