HEM
MINA SIDOR

Hem

Hemförsäkringen ger ett brett ekonomiskt skydd och innehåller flera delar:

Egendomsskydd
Försäkring för dina saker. Gäller bl a vid brand, inbrott, läckage, åska mm.
I en komplett hemförsäkring hos oss ingår tillägget Allrisk lösegendom som ersätter plötsliga oförutsedda skador på lösegendom.

Reseförsäkring för privatresor upp till 45 dagar i hela världen.

Ansvarsförsäkring om någon kräver dig på skadestånd.

Rättsskydd ekonomisk hjälp till advokatkostnader om du hamnar i en tvist.

Överfallsskydd ersättning om du drabbas av misshandel.

Bostadsrätt ersätter skador på fast inredning om du bor i en bostadsrätt

Läs mer om vad försäkringen gäller för i produktfaktabladet, för-/efterköpsinformationen och villkoret. Försäkringen innehåller många delar och det finns undantag t ex för motorfordon och vissa begränsningar i ersättning t ex vid resa.

Det är vad som står i ditt försäkringsbrev och det aktuella villkoret som gäller vid skada.

Produktfaktablad
Produktfaktablad Hem
Produktfaktablad Hem/Bostadsrätt

För-/efterköpsinformation
För-/efterköpsinformation Hem
För-/efterköpsinformation Hem/bostadsrätt

Villkor från 2022-01-01 H22

© 2023 Orusts Försäkringsbolag | Cookies | GDPR | Användaravtal | Inlägg (RSS) och Kommentarer (RSS) | Utvecklat av NANCO