HEM
MINA SIDOR

Villahem

Villahemförsäkringen ger ett brett ekonomiskt skydd och innehåller flera delar:

Egendomsskydd
Försäkring för ditt hus, din tomt och dina saker. Gäller bl a vid brand, inbrott, skadegörelse, läckage, storm, åska, skada på installationer i huset mm.
Det ingår även en Allrisk lösegendom i hemförsäkringen som ersätter plötsliga oförutsedda skador på lösegendom.

Sanering vid bostadsohyra.

Reseförsäkring för privatresor upp till 45 dagar i hela världen.

Ansvarsförsäkring om någon kräver dig på skadestånd.

Rättsskydd ekonomisk hjälp till advokatkostnader om du hamnar i en tvist.

Överfallsskydd
Läs mer om vad försäkringen gäller för i produktbladet, för-/efterköpsinformationen och villkoret. Försäkringen innehåller många delar och det finns undantag t ex för motorfordon och vissa begränsningar i ersättning t ex vid resa.

Det är vad som står i ditt försäkringsbrev och det aktuella villkoret som gäller vid skada.

Produktblad Villa-hem Produktfaktablad Villa-hem
För-/efterköpsinformation För-/efterköpsinformation Villa-hem

Villa-hemvillkor från 2022-01-01
VH22

© 2023 Orusts Försäkringsbolag | Cookies | GDPR | Användaravtal | Inlägg (RSS) och Kommentarer (RSS) | Utvecklat av NANCO