HEM
MINA SIDOR
28 Nov

Nya och ändrade villkor 2020-01-01

Fr.o.m. 2020-01-01 införs nya villkor för Gård och Lantbruk. Villkoren heter:
“GN2″ för Lantbruk och “LG 05″ för Gård.
Läs mer om ändringarna i den information som skickas ut med försäkringsbrevet.

För villa-hem, hem. villa och fritidshus görs ett villkorstillägg (T:1 resp T:2) till det befintliga villkoren.

Villkorstillägg T:1 för villa-hem (villkor VH16)
Villkorstillägg T:1 för hem (villkor HE16)
Villkorstillägg T:2 för villa (villkor VH16)
Villkorstillägg T:2 för fritidshus (villkor FH16)

Läs mer om ändringarna i det informationsblad som skickats ut tillsammans med ditt försäkringsbrev för 2020.

Nya villkor, villkorstillägg och för/efterköpsbroschyrer kommer att läggas in på hemsidan under “Samlade Dokument”.

© 2020 Orusts Försäkringsbolag | Cookies | GDPR | Användaravtal | Inlägg (RSS) och Kommentarer (RSS) | Utvecklat av NANCO